Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

ul. Włókniarzy 3, 68-100 Żagań

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:


1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, 68-100 Żagań.

2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku,

b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.


5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni.


6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych,

b) do ograniczenia przetwarzania,

c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje

Liczba wyświetleń: 907
Utworzono dnia: 16.10.2019

Historia publikacji

  • 10.01.2020 11:56, Administrator
    Edycja strony: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU
  • 03.01.2020 07:17, Administrator
    Edycja strony: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU
  • 16.10.2019 09:39, Administrator
    Dodanie strony: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU