Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Zespół Interdyscyplinarny

Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunków jego funkcjonowania określone zostały w Uchwale Nr VI/34/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Żagań.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny;
 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie;
 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki
  i konsekwencje stosowania przemocy;
 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli;
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających
  z doświadczania przemocy;
 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, o czym szerzej w zakładce: Procedura „Niebieskie Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny