Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Utworzono dnia 13.02.2024

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje, że została zawarta Umowa Nr Ps-V.042.2.2024/UM Żagań w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, zwanego dalej „Programem”, zawarta w dniu 9 lutego 2024 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Żagań o statusie miejskim reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Pana Andrzeja Katarzyńca przy kontrasygnacie Pani Teresy Łapczyńskiej - Skarbnika Gminy.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

- celem wsparcia poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczone środki, limity godzin przyznanych usług zostały zmniejszone.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu. 

Program  jest realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2024roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zgodnie z umową na realizację Programu w roku 2024 pozyskano 94.248,00 zł.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 161

W tym miesiącu: 382

W poprzednim miesiącu: 894

Wszystkich: 38389