Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Opieka wytchnieniowa

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

– edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje, że została zawarta Umowa
Nr Ps-V.042.2.2024/UM Żagań w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
 „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, zwanego dalej „Programem”, zawarta w dniu 9 lutego 2024 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Żagań o statusie miejskim reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Pana Andrzeja Katarzyńca przy kontrasygnacie Pani Teresy Łapczyńskiej - Skarbnika Gminy.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

- celem wsparcia poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczone środki, limity godzin przyznanych usług zostały zmniejszone.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu. 

Program  jest realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2024roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej
nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zgodnie z umową na realizację Programu w roku 2024 pozyskano 94.248,00 zł.

 

AKTUALNOŚCI:

Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

Utworzono dnia 07.11.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje, iż zamierza realizować Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu Głównym...

czytaj dalej na temat: Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Utworzono dnia 30.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE   I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, 68-100 Żagań tel. 68 478 14 54, e-mail: sekretariat@ops.zagan.pl II. Tryb postępowania Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września...

czytaj dalej na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE - OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Ogłoszenie o poszukiwaniu chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 24.02.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu będący realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób, chętnych do świadczenia usług dla osób...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o poszukiwaniu chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Utworzono dnia 13.02.2023

           PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje, że została...

czytaj dalej na temat: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Zaproszenie do współpracy w realizacji programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

Utworzono dnia 28.10.2022

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone  przez:  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do współpracy w realizacji programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

Utworzono dnia 28.10.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje o zamiarze złożenia wniosku na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny