Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Ochrona dziecka

W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony.

 

Określa ono procedurę postępowania Policji przy:

 

  1. wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138,
    z późn. zm.2), dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
    w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową,

 

  1. podejmowaniu przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o zapewnieniu ochrony dziecku w sytuacji.

Należy pamiętać, że ów proces został sformalizowany. Udział funkcjonariusza Policji
w czynnościach ma charakter wnioskowy – składany przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Jeżeli nie jest możliwe zachowanie formy pisemnej, funkcjonariusz Policji uczestniczy przy wykonywaniu czynności, na podstawie ustnego wniosku pracownika socjalnego, składanego do właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Policja zgodnie z treścią rozporządzenia podejmuje czynności polegające w szczególności na zapewnieniu:

1) dostępu do miejsca, w którym czynności mają być wykonywane;
2) porządku w miejscu przeprowadzania czynności;
3) osobistego bezpieczeństwa:
    a) dziecku, któremu zapewniana jest ochrona,
    b) pracownikowi socjalnemu,
    c) psychologowi,
    d) innym osobom biorącym udział w czynnościach.

Z przeprowadzonych czynności sporządzana jest przez funkcjonariusza notatka urzędowa.

Całość rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000180701.pdf

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny