Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Informator "Za Życiem"

Utworzono dnia 07.02.2020

Broszura do pobrania: Za Życiem

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY ORAZ RODZIN
Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻAGANIU

Dane teleadresowe instytucji:

Instytucja

Rodzaj

Godziny pracy

Urząd Miasta w Żaganiu,

Wydział Świadczeń Społecznych,

ul. Szprotawska 4

Jednorazowe świadczenie 4000,00 zł.

Godziny przyjęć

Pn, Śr, Czw. 7.30-15.30

Wt, 7.30-17.00

Pt 7.30-14.00

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłki rodzinne i dodatki

Ośrodek Pomocy Społecznej w

Żaganiu, ul. Włókniarzy 3

Tel. 68 478  14 54

Fax 68 478 14 55

Świadczenia z pomocy społecznej

Godziny przyjęć

Pn, Śr, Czw. 7.30-15.30

Wt, 7.30-17.00

Pt 7.30-14.00

105. Kresowy Szpital Wojskowy z

Przychodnią SP ZOZ filia w

Żaganiu, ul. Żelazna 1

tel.68 477 12 04        68 477 12 05

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 

Godziny przyjęć

 

Pon.  12:00 - 18:00 

Wt.   10:00 - 14:00  

Śr.     8:00 - 14:00  

pk     10:00 - 14:00   

105. Kresowy Szpital Wojskowy z

Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu,

ul. Żelazna 1

Tel.  tel. 602 155 447  

e-mail: szkolarodzenia@105szpital.pl

Szkoła Rodzenia przy 105

Kresowym Szpitalu

Wojskowym

 

Środa od godziny 16.00

Szpital na Wyspie w Żarach, ul. Pszenna 2

Tel. 606 348 758

Szkoła Rodzenia

 

Zajęcia pon, czwartek

18.00-20.00

Szpital na Wyspie, 68-100 Żary,

ul. Skarbowa 2,

 

 tel. 68 470 36 92

tel. 68 470 36 89

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 

 

 

Godziny przyjęć

 

poniedziałek 07:00 – 14:00 

wtorek          11:00 – 15:00  

środa            07:00 – 15:00  

czwartek       07:00 – 14:00   

 

 

Szpital na Wyspie w Żarach, ul. Pszenna 2

Tel. 68 475 76 37 całodobowy

Poradnia Karmienia Piersią

 

Po wcześniejszym umówieniu wizyty

Tel 68 475 76 24

105. Kresowy Szpital Wojskowy z

Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu

el. 68 477 12 20

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny przyjęć

 

wtorek        12:45 – 16:45 
środa          12:45 – 16:45  
piątek         12:45 – 16:45

105. Kresowy Szpital Wojskowy 

Przychodnia SP ZOZ w Żarach

Tel. 68 470 78 47

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny przyjęć

pon.    8:00 – 18:00 

wt       9:00 – 14:00  
śr.       8:00 – 14:00
czw.    8:00 – 15:00  
pk       8:00 – 12:00

Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej „Profil”

68-100 Żagań,

ul. Jana Pawła II 1/1/

Tel. 68 444 85 33

Poradnia zdrowia psychicznego,

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od hazardu (gier on-line)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 13.00-20:00
Wtorek: 11.00-20.00
Środa: 10.00-20.00
Czwartek: 13.00-20.00
Piątek: 10.00-17.00

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla

dzieci i młodzieży NFZ,

ul. Jasna 12/1U, Zielona Góra

Tel. 782614637

Terapia indywidualna

 

Centrum Medyczne Perinatea Sp. Zoo,

Nowa Sól, ul. Boh. Getta 2

Tel.530 979 200

Kompleksowa opieka perinatalna nad matką i dzieckiem

Badania prenatalne w ramach NFZ

 

Centrum Medyczne Perinatea Sp. Zoo, Zielona Góra

ul. Jagiełły 44

Tel. 530 979 200

Kompleksowa opieka perinatalna nad matką i dzieckiem

Badania prenatalne w ramach NFZ

 

Szpital Uniwerytecki im. |K. Marcinkowskiego Sp.z oo, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Tel. 533 322 316, 537 258 926

Badania prenatalne

 

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „AKSON”

ul. Wazów 42

65-044 Zielona Góra

Tel. 68 452 77 78

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

 

Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS”

ul. Podgórna 13, Zielona Góra

Tel. 68 327 15 18

 Tel: +48 665 029 388

Ośrodek rehabilitacji dziennej i poradnia logopedyczna

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach Szpital na Wyspie, ul. Pszenna 2

Tel. 68 470 36 92

Poradnia Neurologiczna, ul. Skarbowa 2

 

 

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

Tel. 68 352 50 23

 Wojnowo 7 A

 

 

Samodzielny Publiczny ZOZ-Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Tel: 68 321 80 01

 

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny:
Pododział Psychiatryczny dla Młodzieży:
tel: 68 327 40 96

Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci:
tel: 68 327 40 48

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Żagań, ul. Śląska 1

Tel. 68 47729 00

email ppp.zagan@wp.pl

 

Diagnostyka i terapia

Godziny otwarcia:

 

Pon –piątek 7.00-15.00

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski

Zielona Góra, ul Kazimierza  Lisowskiego 3

Tel 320 28 23

Wsparcie osób niewidomych, I niedowidzących

 

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski

ul. Rynek 19, 68-100 Żary,

Tel 374 95 60

Wsparcie osób niewidomych, I niedowidzących

 

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski

68-100 Żagań,  ul. Miodowa 23

Tel  68  478 77 28

Wsparcie osób niewidomych, I niedowidzących

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”

ul. Szprotawska 53/1, 68-100 Żagań

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Tel. 502 030 516

Wsparcie rodzin wychowujących dziecko autystyczne

Przedszkole dla dzieci autystycznych

 

Stowarzyszenie „Syndrom”

65-001 Zielona Góra,

ul. Budziszyńska 14/2a,

Tel 791 948 888

Email: zespoldowna@op.pl

Pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z Zespołem Downa, grupa wsparcia dla rodziców

 

Polski Związek  Głuchych,

Oddział Lubuski, Al. Wojska Polskiego 116B, 65-140 Zielona Góra

Tel. 68 327 07 46

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 

Polski Związek  Głuchych,

Koło Terenowe, 68-200 Żary, ul. Moniuszki 46

Tel. 68 374 80 66

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami  Słuchu,

Polski Związek Głuchych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Boh. Westerplatte 11/200, 65-034 Zielona Góra

Tel 68 320 29 85

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 

„Radość życia” –Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Boh. Getta 19, 68-200 Żary

Tel. 728 950 190

 

 

 

KATALOG UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAMACH USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA  ŻYCIEM”

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodku pomocy społecznej,
 • w powiatowym centrum pomocy rodzinie,
 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
 • poronienia,
 • urodzenia dziecka martwego,
 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż.2) do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej, 
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia  asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:

1. Okres okołoporodowy

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  • w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,
  • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,
  • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

 • centra pomocy rodzinie,
 • instytucje wsparcia rodziny,
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
  • dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
   • ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
   • spełnia kryterium dochodowe3),
   • nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości,
 • na likwidację barier:
 • architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów,
 • w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy,
 • technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego,
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza prowadzącego:
 • sprzęt rehabilitacyjny - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -  wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne,
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu

Jeżeli jesteś Rodziną posiadającą dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują Ci następujące świadczenia:

 • świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,
 • inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego).

Aby uzyskać powyższe świadczenia musisz złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacji w tym zakresie udzieli Państwu także asystent rodziny.
Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, kryteriów ich przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi) pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny (KDR)

KDR tworzy system zniżek handlowych – oferowanych przez instytucje publiczne i firmy – i następujących zniżek ustawowych:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – dla rodziców i małżonków rodziców,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - dla rodziców i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • darmowe wstępy do parków narodowych dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 • inne deklarowane przez partnerów KDR.

Szczegóły dotyczące przyznawania KDR oraz wykaz partnerów znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy, 
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
 • usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i  pedagogów),
 • mieszkania chronione,
 • ośrodki wsparcia.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inne formy wsparcia rodzin z dziećmi

Rodzina wychowująca dzieci może liczyć także na wsparcie:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • rodzin wspierających.

Gdzie się zgłosić po pomoc i wsparcie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy i wsparcia placówek wsparcia dziennego lub rodziny wspierającej zgłoś się do gminy. Pomoc ta jest nieodpłatana.

W przypadku pilnej konieczności, gdy nie możesz sprawować opieki nad dzieckiem samodzielnie, na wniosek lub za Twoją zgodą, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegóły dotyczące wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/

Jeżeli posiadasz dzieci w  wieku do lat 3 możesz skorzystać z:

 • żłobka,
 • klubu dziecięcego,
 • dziennego opiekuna,
 • niani.

Szczegóły dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rejestr instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 znajdują się na stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860);
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2016, poz. 1518, z późn. zm.);
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2018 r. (Dz. U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.  U.  z  2016  r. poz. 930, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016 r., poz. 157 );
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r., poz. 785, z późn.zm).

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia

źródło - Ministerstwo Zdrowia

1) Lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2) Dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

3) Kryterium dochodowe, tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Dochód dzielony jest przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

INNE INFORMACJE PRZYDATNE DLA KOBIET I RODZIN PO PORONIENIU/ KTÓRYM UMARŁO DZIECKO ZARAZ PO PORODZIE

 

Pochówek płodu/dzieci martwo urodzonych

 

Niezależnie od czasu zakończenia ciąży kobiecie przysługują następujące prawa:

Rejestracji dziecka w USC. Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać kartę martwego urodzenia, jednak aby to było możliwe, płeć dziecka musi być określona.

Umożliwi to rejestrację w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Prawo to dotyczy również dzieci, które zostały poronione poza szpitalem.

Rejestracja dziecka umożliwi skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Jeżeli do poronienia doszło na bardzo wczesnym etapie ciąży, kiedy nie można jeszcze określić płci, do wydania karty martwego urodzenia można wykonać badania genetyczne płci.

Urząd Miasta w Żaganiu, - Urząd Stanu Cywilnego Adres: 68-100 Żagań, ul. Szprotawska 4

Pogrzeb. Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy do rodziców. Można pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku. Pochówek jest możliwy również wtedy, gdy płeć dziecka nie została ustalona. W takim przypadku można odebrać w szpitalu kartę zgonu, na podstawie której możliwy jest tylko pochówek (bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński).

W celu organizacji pogrzebu należy udać się wybranego domu pogrzebowego i zarządcy cmentarza. Jeśli rodzina dziecka jest wierząca, można udać się również do księdza czy innego duchownego. Co ważne, kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych bez chrztu (pełny obrzęd pogrzebowy).

Zasiłek pogrzebowy 4000 zł. Bez względu na czas zakończenia ciąży rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy na organizację pochówku dziecka. Aby go otrzymać, należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń (np. faktury) oraz akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym. Zasiłek aktualnie wynosi 4000 zł, wypłacany jest po pogrzebie. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w  Żarach, ul. Lotników 1a

Urlop macierzyński (56 dni) Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy, matce (będącej pracownicą) po poronieniu i urodzeniu martwym przysługuję prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim. Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Warto również pamiętać, żeby pomiędzy poronieniem a złożeniem wniosku u pracodawcy nie chodzić do pracy (a przebywać na L4 lub urlopie wypoczynkowym).

Poznanie przyczyn poronienia.  Badania takie są refundowane tylko w ograniczonym zakresie i najczęściej dopiero po wystąpieniu 2-3 poronień z rzędu. NFZ nie refunduje badań genetycznych, które mogą być wykonane bezpośrednio u zmarłego dziecka.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny